Wat is Zorgbeter

Het ZorgBeter project is afgerond!


- Klik hier voor de resultaten.

- Klik hier voor onze vervolgprojecten.Achtergrond en doel Zorgbeter project:

Veel slechthorende en dove mensen  ervaren problemen als ze medische zorg nodig hebben. In dit onderzoek hebben we de medische hulpverlening aan dove mensen, slechthorenden en horenden met elkaar vergeleken. We hebben onderzocht waardoor mensen met een gehoorbeperking soms problemen ervaren in de toegang tot zorg en hoe groot deze problemen echt zijn. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om de medische hulpverlening te verbeteren.


In sommige Europese landen, zoals Oostenrijk en Engeland zijn er gespecialiseerde gezondheidszorg faciliteiten voor D/dove en slechthorende mensen. In Nederland zijn dergelijke faciliteiten niet beschikbaar.


Naast een evaluatie van de huidige hulpverlening wordt ook bekeken welke gespecialiseerde faciliteiten gebruikt zouden kunnen worden in Nederland. Hierbij zijn heel veel verschillende opties mogelijk, van gespecialiseerde poliklinieken in ziekenhuizen (zoals in Oostenrijk) tot gebruik maken van meer ICT (computer) en technische ondersteuning (zoals in Engeland)

Dr. Anika Smeijers, projectleider

Kinderarts sociale pediatrie/ Taalkundige gespecialiseerd in gebarentalen

Prof. dr. Anne-Marie Oudeluys-Murphy

Em. Hoogleraar sociale pediatrie LUMC


Prof. dr. Beppie van den Bogerde

Em. Hoogleraar gebarentaal UvA

Em. lector Dovenstudies, HU


Dr. Martina Ens-Dokkum

Kinderarts sociale pediatrie


Facebook

LinkedIn

Twitter

Share