Vervolg projecten

Welkom op de website van Zorg Beter;

Een inventarisatie van de medische hulpverlening aan Dove en slechthorende patiënten!Uit het ZorgBeter onderzoek blijkt dat het niet zo goed gaat met de gezondheid van dove en slechthorende patienten. Er zijn veel praktische tips hoe dit verbeterd kan worden. Tijd dus om de gezondheid van dove en slechthorende mensen daadwerkelijk te verbeteren!


Op dit moment zijn we druk bezig met subsidieaanvragen voor een aantal vervolgprojecten; vervolg onderzoek en zogenaamde implementatieprojecten (= een project wat als doel heeft de gezondheid van doven en slechthorende daadwerkelijk te verbeter, gecombineerd met effectiviteitsonderzoek).

De projecten waar we nu aan werken zijn:


Healthykids
Een derde lijns polikliniek voor dove en slechthorende kinderen en jongeren/ kinderen en jongeren met dove/ slechthorende ouders die elders zijn vastgelopen in de medische zorg.


Kenniscentrum medische hulpverlening aan dove en slechthorende patienten
Het kenniscentrum heeft als doelen:

1)  Verspreiden van kennis en vergroten van bewustzijn. Zowel onder medisch hulpverleners als onder dove en slechthorende patienten zelf.

2) Beter in kaart brengen bestaande netwerken en expertise zodat deze optimaal benut kan worden.

3) Vraagbaak/ mediator voor medisch hulpverleners/ patienten die vastlopen in de gezondheidszorg.

4) Ontwikkelen toegankelijke patientinformatie

5) Acute ondersteuning bij calamiteiten (bijv. de toegankelijkheid van goede informatie tijdens de Corona pandemie). 


Oprichting stichting 'Een gezond gebaar'

Gek genoeg zijn er vrijwel geen fondsen op gebeid van doofheid en slechthorendheid!

Stichting Gezond Gebaar gaat kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheid van doven en slechthorenden financieren. Waar mogelijk zullen we ook projecten ter bevordering van de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van dove en slechthorende mensen ondersteunen.Share

Facebook

LinkedIn

Twitter


                 Zorgbeter; Een inventarisatie van de medische hulpverlening aan dove en slechthorende patienten, webmaster A.S. Smeijers ©2019