Zorg Beter;
Een inventarisatie van de medische hulpverlening aan Dove en slechthorende patiŽnten.

 

Oude info in NGT?

Het ZorgBeter project wordt vrijwel volledig uitgevoerd door vrijwilligers en met een beperkt budget. Hierdoor kunnen de gebaren filmpjes op deze pagina soms achterlopen op de geschreven tekst.
Onze excuses hiervoor.

 

 

 

 

Info voor deelnemers

Home

 

Resultaten


 

Alle resultaten van het ZorgBeter project zijn binnen. We kunnen nog niet alle resultaten vermelden op onze website omdat deze eerst geanalyseerd moeten worden, daarna worden ze officieel gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en pas hierna kunnen we ze laten zien op de website. Hou de website goed in de gaten, er komen ongeveer 1x per half jaar nieuwe resultaten bij.
Op volg onze projectleider op twitter:   @smeijersA


Methodologie
Voor ons onderzoek hebben we internationaal gevalideerde vragenlijsten gebruikt. Voor het vertalen van zulke vragenlijsten van een gesproken taal naar een andere gesproken taal zijn strenge richtlijnen. Deze richtlijnen schrijven voor hoe de vragenlijsten moeten worden vertaald, cultureel aangepast en getest voordat ze gebruikt mogen worden in een andere taal. Als de richtlijnen niet worden gevolgd kunnen de resultaten van de vragenlijsten onbetrouwbaar worden.
Er bestonden nog geen richtlijnen voor het vertalen van vragenlijsten naar gebarentaal.
Wij hebben als eerste een richtlijn gemaakt hoe gestandaardiseerde vragenlijsten vertaald moeten worden naar gebarentaal. Deze richtlijn wordt in mei 2014 gepubliceerd in een uitgave van de Gallaudett University Press. Wij zullen de richtlijn vanaf dan ook publiceren op deze website.

 

Resultaten communicatie onderzoek 2009.
Het communicatieonderzoek is een onderzoek naar de communicatie tussen doven en slechthorende volwassenen en hun huisarts. De resultaten van dit onderzoek worden op dit moment geanalyseerd, maar in 2009 hebben we al een voorloper īpilotī van dit onderzoek uitgevoerd.
Uit dit onderzoek bleek dat 83% van de huisartsen van dove NGT gebruikers  niet wist dat hun patiŽnten een andere moedertaal (NGT) en mogelijk een andere culturele achtergrond (Dovencultuur) hebben dan goed-horende patiŽnten. Als zij zich hiervan niet bewust zijn is het ook niet mogelijk om een manier van communiceren hierop aan passen. Dit bleek ook uit de resultaten. 4% van de huisartsen gaf aan communicatieproblemen te ervaren met hun dove patiŽnten, terwijl 38
% van de dove patiŽnten aan gaf communicatieproblemen met hun huisarts te ervaren.

Op dit moment worden de resultaten van een uitgebreider onderzoek naar de communicatie tussen huisartsen en dove patiŽnten geanalyseerd. We hopen hierdoor meer te weten te komen over de communicatie tussen huisartsen en slechthorende patiŽnten en over mogelijke andere factoren die ook een rol spelen bij de communicatie tussen huisartsen en dove of slechthorende patiŽnten.


 

Gezondheid en kwaliteit van leven - volwassenen

Ruim 350 mensen hebben onze vragenlijst over gezondheid en kwaliteit van leven ingevuld. Hartelijk dank hiervoor!
Wij zullen zo snel mogelijk de eerste resultaten laten zien op deze website.Gezondheid en kwaliteit van leven - jongeren

Ons onderzoek naar de gezondheid van 12-18 jarigen had helaas onvoldoende deelnemers om een goede analyse te kunnen uitvoeren.

Binnenkort starten we met een aangepast onderzoek waarbij jongeren rechtstreeks op onze website de vragenlijst kunnen invullen. We hopen dat jullie dan allemaal meedoen!

 

 

 

Naar aanleiding van ons project is een artikel verschenen in het European Journal of Pediatrics, een van de grootste Europese tijdschriften voor kinderartsen. Het artikel gaat over de medische hulpverlening aan kinderen die op jonge leeftijd doof of ernstig slechthorend zijn geworden.

 

 

 

Artikelen naar aanleiding van dit project:

 

Contact

Resultaten

Betrokken organisaties

Wie kan er meedoen?

Wat is Zorg beter?

Zorgbeter; een inventarisatie van de medische hulpverlening aan Dove en slechthorende patienten, webmaster A.S. Smeijers © 2009 ē Privacy Policy ē Terms Of Use